ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :

اعضای کمیته علمی:

1
دکتر علیجان آفتابی بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر 13
دکتر کورش حشمت بهزادی دانشگاه پیام نور کرمان
2
دکتر محمدرضا شایسته فر
بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر 14
دکتر احمد عباس نژاد دانشگاه شهید باهنر
3
دکتر مجید شاهپسندزاده
دانشگاه تحصیلی تکمیلی ماهان
15
دکتر مسعود علی پور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی
4
دکتر مجید نعمتی
بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر 16
دکتر حسین امیری  خانمکانی دانشگاه شهید باهنر
5
دکتر حبیبه عطاپور بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر 17 دکتر سید مجتبی مرتضوی معدن مس سرچشمه
6
دکتر حجت اله رنجبر
بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر 18 دکتر حسینعلی تاج الدین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
7
دکتر علی امیری دانشگاه آزاد اسلامی زرند 19 دکتر علی احمدی دانشگاه  سیستان و بلوچستان
8
دکتر مهدی کیانیان دانشگاه آزاد اسلامی زرند 20 دکتر سید مرتضی موسوی راد دانشگاه علمی کاربردی ذغالسنگ
9
دکتر رضا درخشانی بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر 21
دکتر نادر تقی پور دانشگاه دامغان
10
دکتر شهرام خلیلی مبرهن دانشگاه پیام نور کرمان 22
دکتر بهنام شفیعی دانشگاه گلستان
11
دکتر علیرضا نجف زاده دانشگاه پیام نور کرمان 23
مهندس مهدی قربانی دهنوی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
12 دکتر محمد رضا سپهوند دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان 24 دکتر اسد الله بیرمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان


کمیته اجرایی:
علی رشیدی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کرمان منوچهر رخ سازمان نظام مهندسی استان کرمان
محمد رضا مقدم دانشگاه جامع علمی کاربردی زغالسنگ ایرج دری جانی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کرمان
حامد درزاده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کرمان محسن جرجندی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کرمان
علی شهرکی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کرمان محمد حسین خسرویان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کرمان
علی احمدی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی    


 
تاریخ درج : دوشنبه 21 بهمن 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 3343
آخرين تاريخ بازديد :24 مرداد 1397  10:14
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :